Neste apartado toparás os cursos impartidos pola AC Lembranzas da Ría ó longo do ano e tamén os mestres que os imparten

¿Qué clases impartimos?: Ir a Escola

¿Quén imparte as nosas clases? Ir a Mestres